töküşdürmə

töküşdürmə
«Töküşdürmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • töküşdürmək — f. Nizamsız, səliqəsiz halda tökmək, qoymaq, dağıtmaq. Şeyləri töküşdürmək. – Polislər evi töküşdürməyə, yorğan döşəyi sökməyə, uzun şişlərlə divarları belə deşməyə başladılar. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • töküb-töküşdürmə — «Töküb töküşdürmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • töküb-töküşdürmək — f. Nizamsız, qarışıq halda tökmək, şeyləri ora bura necə gəldi atmaq. Evi töküb töküşdürmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşmək — 1. f. 1. Qazımaq, qazıyıb açmaq, qurdalamaq (torpağı, qumu, külü və s. ni). . . <Pələng də> məni görmüşdü. Pəncəsi ilə acıqlı acıqlı yeri eşir, dırmalayırdı. A. Ş.. Səlim ilğım kolunun dibini balaca bel ilə eşməyə başladı. S. Rəhimov 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşələmək — f. 1. Torpaq, kül kimi toz halında olan şeyləri bir şeylə ehmallı qazımaq, qarışdırmaq. Kərim kişi . . tonqalın közünü eşələyərək sözə başladı. . M. İ.. Qazan xan tonqalın kənarında oturub gözünü bir nöqtəyə zilləmiş, əlindəki çubuqla külü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səpmək — 1. f. 1. Toxumu səpin üçün hazırlanmış torpağa səpələmək; toxum atmaq, əkmək. Çiyid səpmək. – . . Vəliqulu çöldə idi. Zəmiyə toxum səpirdi. C. M.. <Tarverdi:> . . İkicə pud bu il yerə <buğda> səpdim. C. C.. 2. Tökmək (toz halında olan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səpələmək — f. 1. Bir şeyi müxtəlif tərəfə necə gəldi atmaq, dağıtmaq, töküşdürmək, yaymaq. Bunlardan əlavə, <Əbiş> şkafın gözlərini eşələyir, kağızlardan çıxarır, stolun üstünə səpələyirdi. S. R.. 2. Səpmək, tökmək. Buğda səpələmək. Darı səpələmək. – …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”